Potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16:00
Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Od 5 marca, od godz. 13:00
Rusza postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli(jeśli planują Państwo zmianę przedszkola) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. zerówek).


Od 5 marca, od godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00
Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.