Dla dziecka

W naszym przedszkolu robimy wszystko, by umożliwić i ułatwić dziecku harmonijny rozwój. Rozumiemy, jak ważne i potrzebne jest dostarczanie odpowiednich bodźców i doświadczeń, tworzenie sytuacji edukacyjnych, uczenie samodzielności, pewności siebie i umiejętności komunikowania się z innymi (rówieśnikami i dorosłymi).

Czasem jednak to nie wystarcza. Dlatego też nasze nauczycielki systematycznie i bardzo uważnie obserwują rozwój dziecka. Dzięki temu, oraz posiadanej fachowej wiedzy, bardzo szybko reagują na wszelkie trudności dzieci.

W przedszkolu zatrudniona jest psycholog Pani Marysia, która dwa razy w tygodniu prowadzi indywidualne zajęcia z potrzebującymi wsparcia dziećmi oraz prowadzi obserwacje w grupach.
Stale współpracujemy też z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (ZPPP nr 1), by szybko i dokładnie zdiagnozować wszelkie trudności dzieci – od nieśmiałości, poprzez problemy logopedyczne aż do diagnozy spektrum autyzmu.

Dzieciom, które wymagają wsparcia specjalistów, jesteśmy w stanie zaoferować niektóre ze wskazanych zajęć (oczywiście na podstawie wskazań zawartych w otrzymanych dokumentach – np. Orzeczeniu o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka itp.)

Nad prawidłowym przebiegiem rozwoju mowy czuwa logopeda – Pan Maciek, który na początku każdego roku szkolnego przeprowadza przesiewowe badania w grupach 4, 5 i 6-latków (maluszkom dajemy czas na adaptację – ich diagnoza przeprowadzana jest w drugim semestrze). Po wytypowaniu dzieci wymagających ćwiczeń wzmacniających aparat mowy oraz ustaleniu współpracy z Rodzicami, dzieci rozpoczynają zajęcia. Bardzo ważna jest tutaj współpraca Rodziców dziecka z panem Maćkiem, gdyż wspieranie rozwoju mowy wymaga skoordynowanych, systematycznych ale bardzo łatwych i przyjemnych ćwiczeń w domu. Poza tym we wszystkich grupach w tzw. „wolnych chwilach” prowadzone są zabawy artykulacyjne „Gimnastyka buzi i języka”.

Jeżeli w dokumentach otrzymanych z poradni są wskazania do zajęć z zakresu integracji sensorycznej (SI), to zadania z tego zakresu przejmuje Pani Renatka. Posiadamy salę, którą udało się dostosować do tego typu działań. Zabawy, jakie organizuje pani Renatka dla każdego dziecka są tak atrakcyjne, że każdy z przedszkolaków i personelu chętnie brałby w nich udział. Sala ta jest też świetnym miejscem do prowadzenia przez nauczycielki dodatkowej aktywności ruchowej skierowanej na wzmacnianie mięśni głębokich i posturalnych – a to zapobiega wadom postawy. Ponadto cały personel zwraca szczególną uwagę na kształtowanie wśród dzieci nawyku dbania o własne zdrowie.

Nad prawidłowym przebiegiem rozwoju dzieci czuwa też Pani Emilka – pedagog specjalny. Jej zadaniem jest prowadzenie indywidualnych zajęć i zabaw z dziećmi oraz wspieranie wszystkich nauczycielek w grupach. Dzięki jej fachowej, wszechstronnej wiedzy, pełnemu zaangażowaniu w pracę oraz niestającej chęci niesienia pomocy, nasi podopieczni mają zapewnione wsparcie w pokonywaniu własnych trudności.
Ponadto Pani Emilka zgłosiła nasze przedszkole (jedyne w Warszawie) do super fajnego projektu fundacji Orange pt. „MegaMisja dla przedszkoli„, który ma na celu wzmocnić kompetencje społeczne , pomaga budować zdrowe postawy i nawyki , potrzebne by zmierzyć się z wyzwaniami , jakie spotykają dzieci w świecie pełnym technologii.

Od tego roku szkolnego w grupie dzieci pięcioletnich Pani Kasia prowadzi specjalne zajęcia zgodnie z założeniami programu „Przyjaciele Zippiego”. Ma on celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Mamy też możliwość prowadzenia indywidualnych zajęć z zakresu Terapii Ręki. Czy wiedzieli Państwo, że proces nauki pisania/rysowania zaczyna się od dobrej pracy mięśni brzucha??? … A jednak!
Pani Kasia – po uzyskaniu certyfikatu trenera terapii ręki – może wspierać dzieci w nabywaniu umiejętności poprawnego i „nie męczącego” trzymania narzędzia pisarskiego. Dzięki temu pierwsze kroki w pisaniu liter kojarzą się dzieciom z przyjemnością. Nie znaczy to, że pozostałe nauczycielki ignorują ten temat. Wiedza z zakresu rozwoju fizycznego dziecka i kolejności osiągania kolejnych etapów umiejętności grafomotorycznych to jeden z podstawowych wymogów na studiach pedagogicznych. Pomoc terapeuty potrzebna jest tylko wtedy, gdy codzienna praca nauczycieli nie jest w stanie zrekompensować trudności dzieci.

Ponadto, wszystkie – w miarę możliwości organizacyjnych – stale uczestniczymy w wielu szkoleniach i kursach doskonalących ich kompetencje pedagogiczne, tak, by nasza praca dawała jak najlepsze rezultaty i wspierała harmonijny rozwój dzieci.