Informacje dla Rodziców


Wpłaty na Radę Rodziców

Od 1 kwietnia 2022 roku wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy wyłącznie przelewem na wskazany numer konta – w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna (np.: Jan Kowalski gr. I)

Numer konta Rady Rodziców: 49 1090 1056 0000 0001 5013 566

Stawka żywieniowa od 01.05.2024

Szanowni Państwo, 
w porozumieniu z Radą Rodziców Przedszkola nr 269
od 1 maja wzrasta stawka za żywienie dzieci w przedszkolu – 16 ,00 zł oraz 13 zł w przypadku rezygnacji z I śniadania lub podwieczorku.

Nr konta 82 1030 1508 0000 0005 5061 7056

Z poważaniem
Agnieszka Jędrysiak
Dyrektor Przedszkola nr 269