Rekrutacja 2023/2024

W tej chwili nie posiadamy aktualnych harmonogramów rekrutacji na następny rok szkolny.