„Cztery Pory Roku” – wycieczka

21 kwietnia 2023r. dzieci z wszystkich grup jadą na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Powsinie „Cztery Pory Roku”

Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci (do godz. 8:00)

Powrót planowany jest ok godz. 16:00 (odbiór dzieci z przedszkola, nie z autokaru)

Jak zawsze, na wycieczkę nie dajemy dzieciom żadnych plecaków, zabawek czy napojów – wszystko, co potrzebne zapewnia przedszkole.

Należy ubrać dziecko w wygodny, sportowy strój.

Wycieczka jest w całości finansowana z pozyskanych grantów (Unicef), Rodzice nie ponoszą żadnych opłat.

Zapisy na dyżur wakacyjny

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpoczną się

4 kwietnia br. o godz. 12.00 i prowadzone będą za pomocą elektronicznego systemu dostępnego pod adresem:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”.

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 kwietnia do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola/oddziału przedszkolnego potrwa do 21 kwietnia do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisu lub wersję papierową wniosku składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem zapisów (dostępnych na stronie Biura Edukacji)