Programy nauczania

W trosce o dobro i właściwy rozwój dzieci, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w przedszkolu realizujemy następujące programy:

 – Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda WSiP
 – Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska
 – Miejski program edukacji ekologicznej „Wspieranie edukacji ekologicznej  w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”
 – Program rozwijający percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horne
 – Metoda Dobrego Startu „Od piosenki do literki”, „Piosenki do rysowania” M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka
– Odimienna nauka czytania I. Majchrzak