Pedagog specjalny

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu zatrudniony jest pedagog specjalny.

Pani Emilia Grabowska wspomaga naszą pracę w dniach:

poniedziałek 13:30 – 16:00
wtorek 14:30 – 16:30
środa 08:00 – 11:30
czwartek 14:00 – 16:00

Pedagog specjalny ma szeroki zakres obowiązków , który obejmuje nie tylko dzieci ze orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego , ale także inne dzieci, nauczycieli i całe środowisko przedszkolne. Celem pedagoga jest tworzenie inkluzywnego środowiska edukacyjnego , w którym każde dziecko ma szanse osiągnąć sukces.

Pedagog specjalny ma zadania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiadającą na potrzeby dzieci , wspieraniem nauczycieli oraz rodziców .

W ramach wsparcia i współpracy z rodzicami raz w miesiącu organizowane są warsztaty dla rodziców , które są czasem na refleksje , zdobywanie nowej wiedzy oraz wspólną wymianą doświadczeń wychowawczych .

Podążając za dziećmi i ich potrzebami w grupie 5 i 6 latków prowadzone są zajęcia z rozwijania kompetencji społecznych ” Mega Misja w przedszkolu ” program Fundacji Orange . Przygotowują one do wkroczenia bezpiecznie i z dobrymi zasobami w świat edukacji cyfrowej . Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci podczas spotkań z Psotnikiem , Julką i Kubą poznają swoje emocje, potrafią opowiedzieć o nich i poczuć tez emocji swoich kolegów. Współpraca , wzajemna pomoc, empatia i uważność na innych to jedne z wielu kompetencji , które nabywamy podczas cotygodniowych zajęć . Odkrywamy w sobie supermoce , które kryją się w każdym z Nas.