Ramowy rozkład dnia

GRUPY MŁODSZE

7:00 – 8:00 – zbieranie się dzieci, pełnienie dziecięcych dyżurów, zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela, tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

8:00 – 8:20 – zabawy swobodne

8:20 – 8:30 – zabawa ruchowa

8:30 – 9:00 – przygotowanie do śniadania, śniadanie

9:00 – 9:20 – zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

9:20 – 10:00 – dowolne zabawy podejmowane przez dzieci

10:00 – 11:50 – czynności samoobsługowe w szatni, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki

11:50 – 12:00 – zabawa ruchowa

12:00 – 13:00 – przygotowania do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe – mycie zębów, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

13:00 – 14:40 – odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki lub bajek, czynności samoobsługowe – rozbieranie i ubieranie, toaleta

14:45 – 14: 55 – zabawa ruchowa

14:55 – 15:10 – podwieczorek

15:10 – 17:30 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, przy wsparciu nauczyciela, zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

GRUPY STARSZE:

7:00 – 8:00 – zbieranie się dzieci, pełnienie dziecięcych dyżurów, zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela, tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

8:00 – 8:20 – zabawy swobodne

8:20 – 8:30 – ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00 – przygotowanie do śniadania, śniadanie

9:00 – 9:40 – zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

9:40 – 10:20 – dowolne zabawy podejmowane przez dzieci

10:20 – 11:50 – czynności samoobsługowe w szatni, pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki

11:50 – 12:00 – zabawa ruchowa

12:00 – 13:00 – przygotowania do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe – mycie zębów,

12:30 – 13:00 – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

13:00 – 14:20 – tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, praca indywidualna i małych grupach

14:20 – 14:30– zabawa ruchowa

14:30 – 14:45 – podwieczorek

14:45 – 17:30 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, przy wsparciu nauczyciela, zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci do domu.