Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia dodatkowe

organizowane w Przedszkolu nr 269

 

JĘZYK ANGIELSKI

grupy starsze – pani Emilia Gołębiowska-Sawa

ZAMIERZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
GRUPA IV – V – VI

CZERWIEC

TEMAT

ZAŁOŻENIA

Summer clothes

nauka słów związanych z letnimi ubraniami: hat, sunglasses, shorts, skirt, T-shirt, sandals

– projektowanie ubranka dla misia i nazywanie części ubrań

– zabawa Which one is missing?

Activities

– nauka słów związanych z czynnościami, które wykonuje się podczas wakacyjnego wypoczynku: swimming, playing, riding a bike, reading

– zabawa kalambury

– odpowiadanie na pytanie What do you like to do?

Holidays

– wprowadzenie słów związanych z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

– zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

Revision

– powtórzenie materiału leksykalnego

– powtórzenie piosenek

– ulubione gry i zabawy dzieci

grupy młodsze – pani Weronika Rzymska

Zamierzenia z języka angielskiego dla grupy I, II i III
na czerwiec 2021

TEMAT

ZAMIERZENIA

POMOCE

Children’s Day

– utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim

– nauka odpowiadania na pytanie: 'What would you like?

– utrwalenie umiejętności odpowiadania na pytania: 'What’s the season now?', 'What’s your favorite seaon?', 'How’s the weather today?'

– wykonywanie poleceń w języku angielskim

– zabawy muzyczno-ruchowe w języku angielskim

– powtórzenie

Super Simple Songs –Mystery Box 

Gogo’s Adventures with English – Unit 30 

English Singsing – Toy song 

Summer

Maple Leaf Learning – The Octopus Song 


Jack HartmannHave fun this summer! 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

z powodu braku nauczyciela specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnej nasze Panie nauczycielki prowadzą systematyczne, dodatkowe zajęcia i zabawy ruchowe wspierające rozwój fizyczny dziecka


UMUZYKALNIENIE   Z    AKOMPANIAMENTEM

w  środy zajęcia prowadzi Pani Ewa Żak

Propozycje zabaw rytmicznych przekazanych przez Panią Ewę na czas zawieszenia zajęć przedszkolnych: