Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu nr 269

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia rozpoczną się w październiku, poprowadzi je Pani Ilona znana dzieciom z poprzedniego roku. Odbywać się będą w poniedziałki

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Czekamy na zgłoszenie się osoby mającej odpowiednie kwalifikacje, która  mogłaby poprowadzić zajęcia. W tym czasie nauczycielki wszystkich grup prowadzą raz w tygodniu dodatkową gimnastykę ukierunkowaną na zapobieganie wadom postawy. 


UMUZYKALNIENIE Z AKOMPANIAMENTEM (RYTMIKA)

W środy zajęcia prowadzi Pani Ewa Żak

ZAJĘCIA EMPIRYCZNE – grupy III i IV

W każdy piątek zajęcia zachęcające do poznawania otaczającego świata prowadzą nauczycielki grup.