Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Powsinie.

Poznaliśmy rodziny dzikich zwierząt leśnych, ich odgłosy, dotykaliśmy szczecinę dzika, na koniec sami wyprawialiśmy dzikie harce w maskach na świeżym, leśnym powietrzu.