Upoważnienie do odbioru

Poniżej znajduje się druk upoważnienia osób do odbioru dziecka z przedszkola. Druk należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola pierwszego dnia pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym. Rodzice dzieci nie wypełniają upoważnienia na siebie.
Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie muszą wypełniać upoważnień pod warunkiem, że nie nastąpiły zmiany w danych osobowych.