Ernest i Celestyna

30 maja 2023 roku (wtorek) dzieci z wszystkich grup obejrzą w kinie Cinema City w Arkadii film „Ernest i Celestyna” . Trasę do kina i z powrotem pokonamy pieszo.

Planujemy wyjść z przedszkola ok. 8:45, prosimy więc o przyprowadzenie dzieci do godz. 8:15 na wcześniejsze śniadanie.

Bilety są w całości finansowane z pozyskanych grantów.

Także ewentualną nieobecność dziecka prosimy zgłosić wcześniej do nauczycielek lub sekretariatu, gdyż przed wyjściem z przedszkola musimy wiedzieć ile osób będzie uczestniczyło w seansie.