Opłaty za dyżur wakacyjny

Przedszkole nr 269 będzie realizowało opiekę wakacyjną w okresie od 3 lipca do 21 lipca 2023 roku.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu tj. w terminie od 10 maja 2023r. do 24 maja 2023r.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:

82 1030 1508 0000 0005 5061 7056

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za dyżur wakacyjny za dziecko …….. (należy podać imię i nazwisko dziecka)

Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 14 zł.

Opłatę należy wnieść za cały okres, na który dziecko zostało zgłoszone.

Jeśli dziecko zostało zgłoszone na cały I turnus, tj. 3 lipca do 21 lipca 2023 roku, rodzice zobowiązani są do wpłaty w wysokości 210,00