„Cztery Pory Roku” – wycieczka

21 kwietnia 2023r. dzieci z wszystkich grup jadą na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Powsinie „Cztery Pory Roku”

Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci (do godz. 8:00)

Powrót planowany jest ok godz. 16:00 (odbiór dzieci z przedszkola, nie z autokaru)

Jak zawsze, na wycieczkę nie dajemy dzieciom żadnych plecaków, zabawek czy napojów – wszystko, co potrzebne zapewnia przedszkole.

Należy ubrać dziecko w wygodny, sportowy strój.

Wycieczka jest w całości finansowana z pozyskanych grantów (Unicef), Rodzice nie ponoszą żadnych opłat.