Dyżur wakacyjny – rejestracja

Szanowni Państwo,

od 4 kwietnia 2022 r. od godz. 12:00 do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00 rodzice mogą rejestrować wnioski w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne.

W dyżurach wakacyjnych biorą udział tylko dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Uwaga! przypominamy, że rodzice/opiekunowie prawni mogą podpisywać wniosek na dyżur wakacyjny za pomocą Profilu Zaufanego.

Uwaga! Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Rekrutacja – Dyżury wakacyjne przedszkolaki.