Wpłaty na Radę Rodziców

Od 1 kwietnia 2022 roku wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy wyłącznie przelewem na wskazany nr konta – w tytule przelewu – imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna (np.: Jan Kowalski gr. I)

Numer konta Rady Rodziców: 49 1090 1056 0000 0001 5013 5666