Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

w związku z opinią wydaną przez
PPIS w Warszawie (HDN/8122/2021)
z dnia 29 listopada 2021 roku
zajęcia w Przedszkolu nr 269
dla grup I, II, V, VI
zostają zawieszone
do 3 grudnia 2021 roku.

Poniżej umieszczamy skan decyzji