Spotkanie dla Rodziców

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą uczęszczały do naszego przedszkola do grupy trzylatków.

Spotkanie odbędzie się dn. 9 czerwca o godz. 17:30 w sali trzylatków; wchodzimy wejściem głównym.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego,
dlatego zapraszamy tylko jednego Rodzica od każdego dziecka
– oczywiście w maseczce ochronnej i po zdezynfekowaniu rąk.

W spotkaniu wezmą udział Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, Pani Dyrektor, Pani Psycholog opiekująca się naszym przedszkolem oraz nauczycielki grup trzylatków w przyszłym roku szkolnym.

Zapraszamy