Rekrutacja – rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (harmonogram, kryteria itp) znajdują się na stronach Biura Edukacji m. st. Warszwy.

Druki deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

należy wypełnić i złożyć w przedszkolu do 1 marca 2021 roku – ostateczny termin.

Karty dostępne są u nauczycielek grup; w przypadku nieobecności w przedszkolu lub zgubienia karty,
wzór można pobrać tutaj i po wydrukowaniu i wypełnieniu dostarczyć do przedszkola.