Opłaty

Szanowni Rodzice,

  • Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu należy dokonywać wyłącznie przelewem
    na nr konta: 82 1030 1508 0000 0005 5061 7056.

Prosimy o zadeklarowanie, z ilu posiłków dziecko będzie korzystało:

  • 2 posiłki (śniadanie, obiad) – 8 zł

  • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 10 zł

  • Opłaty na Radę Rodziców i materiały plastyczne przekazujemy gotówką w opisanej kopercie, na której wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz informację, za co płacimy np. Rada Rodziców, materiały plastyczne”.

Kopertę przekazujemy osobie przyjmującej lub oddającej dziecko w przedszkolu.

Rada Rodziców opłata miesięczna:

50 zł za dziecko/1 dziecko w przedszkolu

30 zł za dziecko/ 2 (i więcej) dzieci w przedszkolu

Materiały plastyczne: opłata 2 razy w roku po 50 zł (wrzesień, luty) razem 100 zł za rok.

Proszę nie dokonywać płatności na konto!

  • Prosimy o przesłanie na adres: tzygnerska@edu.um.warszawa.pl adresu e-mail rodzica/opiekuna dziecka, pod który będą wysyłane informacje na temat miesięcznych płatności za żywienie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Gospodarczym Panią Teresą Zygnerską tel. 22 838 80 13.