ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

w okresie od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę wypełnienie załączonej poniżej ankiety dla rodziców,  dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez Przedszkole nr 269 w okresie wakacyjnym,
tj. od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wypełnioną ankietę (skan, zdjęcie, lub wypełnioną elektronicznie) proszę przesłać
najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku na adres
p269@edu.um.warszawa.pl .

 

WAŻNE INFORMACJE

Z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, polegający na wymianie instalacji elektrycznej w całym budynku przedszkola, Przedszkole nr 269 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 234 im. Juliana Tuwima, na ul. Esperanto 5.

 

Organizacja pracy przedszkola będzie dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
związanych z zagrożeniem COVID-19. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi m.in. dyspozycyjności pracowników, liczebności grup przedszkolnych, tj.: do 16 dzieci w jednej grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2 , Przedszkole nr 269 będzie dysponowało ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 3 grupy i 48 miejsc.

Ponadto, czas pracy przedszkola został skrócony o pół godziny – przedszkole czynne będzie
w godz. 7.00-17.00.

 

Z uwagi na ograniczony limit miejsc spowodowany wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z COVID-19, w przypadku wyższej liczby chętnych do skorzystania z opieki wakacyjnej, stosowane będą kryteria, decydujące o pierwszeństwie przyjęcia dziecka do przedszkola na okres wakacji.  

W związku z powyższymi informacjami, niektóre dzieci, mogą nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

Zasady organizacji żywienia będą podane w późniejszym terminie. Informacja o terminach i zasadach dokonywania wpłat za żywienie, będzie umieszczona na naszej stronie internetowej www.przedszkole269.waw.pl

Ankieta wakacyjna

Oswiadczenie rodziców opieka wakacyjna