Ważne!!!

Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem przedszkola w celu zaplanowania opieki od 25 maja 2020 roku bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 269 W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. Szczegółowe zasady regulujące pracę Przedszkola nr 269 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 od 18 maja 2020 roku do odwołania
  3. Oświadczenie rodziców – odesłać skan/zdjęcie na adres p269@edu.um.warszawa.pl najpóźniej dzień przed przyjściem dzieci do przedszkola.   Brak oświadczenia może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
  4. Ankieta z BE dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 25 maja 2020 roku – odesłanie ankiety przez rodziców do  19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji) na adres p269@edu.um.warszawa.pl

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak

Dyrektor Przedszkola nr 269

Linki do dokumentów:

Nowa procedura bezpieczeństwa – COVID-19

Szczegółowa organizacja pracy od 18 maja 2020 roku

Oświadczenie rodziców

II_ankieta_14.05.2020 BE (druga, bardziej szczegółowa ankieta z Biura Edukacji m. st. Warszawy)