Opłaty na przedszkole – ważne

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, opłaty za żywienie dziecka  w Przedszkolu 269 będą dokonywane  przez Rodzica tylko przelewem.

Prosimy o wysyłanie drogą elektroniczną numeru konta bankowego jednego z Rodziców oraz jego imię i nazwisko (właściciel konta). Jest to potrzebne do rozliczenia płatności.

Dane należy przesłać na adres Pani Tereski: tzygnerska@edu.um.warszawa.pl  do dnia: 22. maja 2020

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z p. Tereską – 0-22 838 80 13

Ważne!!!

Szanowni Państwo,

 

W związku z otwarciem przedszkola w celu zaplanowania opieki od 25 maja 2020 roku bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 269 W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. Szczegółowe zasady regulujące pracę Przedszkola nr 269 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 od 18 maja 2020 roku do odwołania
  3. Oświadczenie rodziców – odesłać skan/zdjęcie na adres p269@edu.um.warszawa.pl najpóźniej dzień przed przyjściem dzieci do przedszkola.   Brak oświadczenia może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
  4. Ankieta z BE dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 25 maja 2020 roku – odesłanie ankiety przez rodziców do  19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji) na adres p269@edu.um.warszawa.pl

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak

Dyrektor Przedszkola nr 269

 

Linki do dokumentów:

Nowa procedura bezpieczeństwa – COVID-19

Szczegółowa organizacja pracy od 18 maja 2020 roku

Oświadczenie rodziców

II_ankieta_14.05.2020 BE (druga, bardziej szczegółowa ankieta z Biura Edukacji m. st. Warszawy)

Rekrutacja – aktualne informacje

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie

od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)

potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

W zakładkach: Dla ucznia i rodzicaRekrutacja › Przedszkolaki